جهت نورپردازی داخل آب استخرها و کف زمینها استیجها و ….

که از 9 وات 12 وات 18 وات تولید می گردد

مشخصات چراغ دور لو له ای 9 وات RGB ال ای دی

مشخصات چراغ دور لو له ای 12 وات RGB ال ای دی

مشخصات چراغ دور لو له ای 18 وات RGB ال ای دی