با انواع سرپیچ اعم از سرپیچ بزرک (E27) سرپیچ کوچک (E14) سرپیچ سوزنی (MR16) سرپیچ پایه استارتی(GU10) که شامل واتهای زیر می باشد:

5وات 7وات

مشخصات فنی مربوط به لامپ حبابی 5 وات Non Driver

مشخصات فنی مربوط به لامپ حبابی7 وات Non Driver