>جهت نورپردازی و روشنایی نمای ساختمانها و ستونها پارکها و …بکار می رود
>در سایزها و اندازه های مختلف و واتهای متفاوت و بصورت تک رنگ و یا مولتی رنگ تولید می گردند که شامل: ١٠سانت،١۵سانت.،٢۵سانت ۵٠سانت،١٠٠سانت،١۵٠سانت،٢٠٠سانت،٢۵٠سانت و در نهایت ٣٠٠سانتی متری تولید می گردند.

مشخصات فنی وال واشر 1متری

مشخصات فنی وال واشرهای 3متری