از این پروژکتور برای نورپردازی و بخصوص برای روشنایی مکانهای باز و بسته، همچون سوله ها، آمفی تئاترها، سالنهای ورزشی و …استفاده میگردد.

مشخصات فنی مربوط به پروژکتور 10 وات اس ام دی

مشخصات فنی مربوط به پروژکتور 20 وات اس ام دی

مشخصات فنی مربوط به پروژکتور 30 وات اس ام دی

مشخصات فنی مربوط به پروژکتور 50 وات اس ام دی

مشخصات فنی مربوط به پروژکتور 80 وات اس ام دی

مشخصات فنی مربوط به پروژکتور دوبل100وات

مشخصات فنی مربوط به پروژکتور 100 وات اس ام دی

مشخصات فنی مربوط به پروژکتور 48وات 3030

و در واتهای 10 و20 و30و50 و80 و 100وات می باشند