از این پروژکتور هم برای نورپردازی و بخصوص برای روشنایی مکانهای باز و بسته، همچون سوله ها، آمفی تئاترها، سالنهای ورزشی و …استفاده میگردد.

این پروژکتور در وات های زیر قابل ارائه و عرضه می باشد :

20وات ، 24 وات،30وات ، 36وات، 48وات ،54وات، 63 وات ،72 وات و80 وات  میباشند

مشخصات فنی مربوط به پروژکتور 20وات ال ای دی

مشخصات فنی مربوط به پروژکتور 24وات ال ای دی

مشخصات فنی مربوط به پروژکتور 30وات ال ای دی

مشخصات فنی مربوط به پروژکتور 36 وات ال ای دی

مشخصات فنی مربوط به پروژکتور 48وات 3030

مشخصات فنی مربوط به پروژکتور 48 وات ال ای دی

مشخصات فنی مربوط به پروژکتور 54 وات ال ای دی

مشخصات فنی مربوط به پروژکتور 63 وات ال ای دی

مشخصات فنی مربوط به پروژکتور 72 وات ال ای دی

مشخصات فنی مربوط به پروژکتور 80 وات ال ای دی