تراشه این پروژکتور از سری Mcobمی باشد که در واتهای 10، 20 و 30 و 60وات قابل ارائه می باشد.

لومن این ال ای دی:  100-110 لومن می باشد

مشخصات فنی مربوط به پروژکتور 30واتMCOB

مشخصات فنی مربوط به پروژکتور 60واتMCOB