پنل ال ای دی می تواندجایگزین بسیار مناسبی برای تایلهای لامپ فلورسنت باشد

که در واتهای 18 ، 36 ، 40 می تواند طراحی گردد.

مشخصات فنی مربوط به پنل