برای روشنایی معابر، خیابان‌ها و پارک‌ها بکار می‌رود.

میزان وات مصرفی: ۲۴ وات -36 وات-48وات ال ای دی

و

60 وات ( 2عدد تراشه 30 وات ) و 80  وات (دو عدد تراشه 40 وات ) با برند CREE  آمریکا استفاده شده است

و 100 وات  ( 2عدد تراشه 50 واتی )و 200 وات( دو عدد تراشه  100 واتی ) با برند Epstar  تایوان استفاده شده است.

مشخصات فنی مربوط به پروژکتورخیابانی 80 وات CREE وات اس ام دی

مشخصات فنی مربوط به چراغ خیابانی 48وات 3030