04
مهر

برج نوری چیست؟

برج نوری، برج روشنایی، دکل نوری،  از دیگر نامهای این وسیله است.

برج روشنایی به سازه‌ای مرتفع اطلاق می‌شود که به منظور تأمین روشنایی مورد نیاز در فضاهای وسیع همچون زمین‌های ورزشی، میدان‌ها، فرودگاه‌ها، پارک‌ها، پارکینگ‌ها و… طراحی و ساخته می‌شود.

در طراحی وساخت برج های روشنایی باید به سرعت باد و فشار باد در منطقه و جنس خاک ، وزن برج ، مقاومت در برابر زلزله ساختار زمین. محاسبه فونداسیون و استانداردهای بین المللی توجه نمود.

اهمیت این وسیله در زمستان ها که طول روز کوتاه بوده و یا بسیاری از فعالیتها در شب انجام میشوند، بیشتر مشخص میشود. علاوه بر این ، وجود این برج های نوری که میتوانند محوطه زیادی را روشن کنند، هم از نظر امنیت ( به دلیل عدم تاریکی ) و هم از نظر ایمنی  ، اهمیت زیادی دارد و بسیار کمک کننده است. ایمنی سبد این برجها معمولا توسط قفل های اینترلاک و پاراشوت تامین می گردد.

برج های نوری حداکثر 36 پروژکتور میتوانند داشته باشند.

برج نور در ارتفاع های متداول بین 6 تا 60 متر در سه طرح : 1- سبد ثابت   2- سبد متحرک با هندل دستی   3- سبد متحرک با موتور الکتریکی تولید می‌گردند. (توضیحات تکمیلی ویکی پدیا) معمولا برج نوری 6 متری، 9 متری، 12 متری، 18 متری، یا 30 متری و 60 متری، بنا بر محل آیتم های محل نصب، کارشناسی شده و انتخاب می گردند. 

از نظر چگونگی عملکرد. برج‌های روشنایی به دو دسته هد ثابت و هد متحرک دسته‌بندی می‌شوند. پخش نور گسترده و یکنواخت و بدون خیرگی از مزایای برج‌های نوری است.

برج‌های روشنایی بهترین راه حل برای تأمین روشنایی فضاهای باز با ابعاد بزرگ هستند .

آیتم هایی که باید در برج روشنایی بررسی شوند:

  •  سرعت باد و نیروهای فشار باد در منطقه
  •  ساختار زمین و جنس خاک
  •  وزن برج برای محاسبه فونداسیون
  •  مقاومت در برابر زلزله و دیگر بلایای طبیعی
  •  رعایت استانداردهای بین المللی

در پایان این نکته را در نظر داشته باشید که این برجها برای روشنایی کوچه و خیابان مناسب نیستند زیرا برای محیط های با عرض کم و طول زیاد، کاربرد ندارند . از طرفی نصب آن در مکانهایی که موانع نوری زیادی ، مثل درخت و … دارند مناسب نمیباشد.
فروش برج نوری
شما می توانید برای خرید برج نوری به صفحه این محصول در سایت شرکت پارسا نور افق آسیا مراجعه نمایید.