27
آبان

چراغ ضد انفجار

یکی از اماکنی که نیاز به روشنایی دارد، محیط مستعد انفجار است.محیط مستعد انفجار عبارت است از فضای مملو از ترکیب انفجاری که شامل مواد قابل انفجار و اکسیژن باشد.

بدیهی است که با توجه به اثرات مخرب ناشی از یک انفجار باید تمهیدات خاصی را در نظر گرفت تا آسیبهای وارده، به کمترین مقدار خود برسند . به همین منظور ادوات و تجهیزاتی که در صنعت به کار میروند باید یه گونه ای انتخاب شوند که با فضای عملیاتی آن صنعت سازگار بوده و بتوانند به نحو مطلوب و بدون ایجاد خطر مورد بهره برداری قرار گیرند.

به همین دلیل علاوه بر دقت در انتخاب پارامتر های برقی دستگاه ها از قبیل ولتاژ، آمپرف توان و غیره که می با یستی به دقت برگزیده شوند بایستی بدنه ای که در آن قطعات برقی جاسازی شده اند نیز متناسب با محل کاربری آنها باشند.

چراغ ضد انفجار پارسانور افق آسیا، تجهیزی است که در محل های مستعد انفجار قابل استفاده است.

چراغهای ضد انفجار را میتوان به سه دسته تقسیم کرد:

چراغ با لامپ بخار سدیم : این لامپ ها زرد رنگ هستند و برای روشنایی معابر و مکان هایی که تردد افراد زیاد نیست مناسب می باشند.

چراغ با لامپ بخار جیوه : این لامپ ها زرد رنگ می باشد و برای معابر بسیار کاربردی است.

چراغ با لامپ متال هالید :رنگ این لامپ بسیار مایل به سفید است و نور آن طبیعی و جذاب به نظر میرسد. کلیه اجسام در زیر این نور به رنگ طبیعی خود دیده میشوند.

استاندارد IEC که در اروپا و بیشتر کشورهای جهان بکار می رود. فقط شامل فضاهایی است که در آنها گازها و بخارات قابل اشتعال وجود داشته Class1 استاندارد NEC را شامل می شود و در صنایع شیمیایی و هیدروکربنی کاربر دارد.دراین استاندارد فضاها بر حسب میزان گازهای قابل اشتعال به سه Zone یا منطقه تقسیم بندی می شوند که عبارتند از

zone 0 فضاهایی است که در آن گاز و هوای قابل اشتعال موجود بوده و برای مدت طولانی وجود خواهد داشت (بیش از ۱۰۰۰ ساعت در سال) این فضا در استاندارد آمریکایی Divisional1 محسوب می شود. لازم به یادآوری است که معمولا در Zone0 هیچ الکتروموتور ضد انفجار یا تجهیزات برقی نصب نمی گردد.

zone1 فضاهایی است که در آن مخلوط گاز و هوا به میزان قابل اشتعال در شرایط عادی بهره برداری به طور متناوب وجود ندارد (بین ۱۰ تا ۱۰۰۰ ساعت در سال) . این فضاها نیز در Divisional1 قرار می گیرند.

zone 2 فضاهایی است که در شرایط عادی بهره برداری مخلوط گاز و هوا به میزان قابل اشتعال وجود نداشته و یا در صورت وجود برای مدت کوتاهی تداوم خواهد داشت (بین ۱ تا ۱۰ ساعت در سال). این فضاها در Divisional2 قرار می گیرند.


فروش چراغ ضد انفجار
شما می توانید برای خرید چراغ ضد انفجار به صفحه این محصول در سایت شرکت پارسا نور افق آسیا مراجعه نمایید.