10
آذر

23 نکته طلایی در مورد چراغ رشد گیاه -قسمت اول

در مقاله پیشین، تعریفی از چراغ رشد گیاه و کاربردهای آن به شما ارائه شد. حال در نوشته پیش رو،  نکات طلایی در مورد استفاده از این محصول را خواهید خواند.

نور ال ای دی سرعت رشد گیاه را افزایش می دهد. در زمان خرید لامپ فتوسنتز، چراغی را بخرید که تمام رنگ های نور خوذشید را منتشر کند. رشد گیاه با نور قرمز و آبی تنظیم می شود. 

فاصله مناسب را برای چراغ رشد گیاه رعایت کنید. فاصله 25-30 سانتیمتر برای این مقدار کافی است. فاصله کمتر باعث سوختن گیاه می شود.

برای فهمیدن فاصله مناسب گیاه و چراغ ، می توانید دست خود را در نزدیک برگ گلدان نگه دارید، اگر دستتان گرمای نور را حس کرد، کمی لامپ را از چراغ دورتر ببرید.

مانند زندگی طبیعی گیاهان نیاز به ساعات تاریکی نیز در طول روز دارند. حداقل 6-8 ساعت از روز را به چراغ رشد گیاه استراحت بدهید.

سبزیجات خانگی را هم می توانید با استفاده از این نوع لامپها در خانه خود پرورش دهید.

سعی کنید در طول هفته گلدان را در زیر چراغ جابجا کنید تا به تمام قسمت های آن نور به میزان مساوی برسد.

اگر لامپ گرد و غبار گرفته باشد، نور مناسب را به گیاه نمی رساند.

اگر بعد از مدتی استفاده دیدید که لامپ تیره شد، آن را تعویض کنید.

می توانید از لامپ های خطی برای سطح بیشتری از گلدان های ردیفی استفاده کنید.

چراغ رشد گیاه

  طیف الکترومغناطیسی ساطع شده از لامپ رشد شما نیاز به تقلید از نور روز طبیعی دارد.

در چرخه رشد گیاهان در نقاط مختلف به طیفهای مختلف نور نیاز دارند. در مراحل اولیه گیاهان طیف آبی نور را ترجیح می دهند. بعداً ، در مرحله گل دهی ، آنها به طیف های قرمز-نارنجی-زرد رنگ احتیاج دارند.

ادامه این نکات طلایی را در مقاله بعدی خواهیم خواند.

اگر میخواهید بدانید چراغ رشد گیاه چیست مقاله پیشین را مطالعه کنید.