Process

Manages Process

 • 21
  مرداد

  تاریخچه

  شرکت روشنایی  پارسا نور افق آسیا  با پشتوانه ی علمی نیروهای متخصص خود وهمچنین  کادری مجرب در زمینه ی صنعت برق و الکترونیک ،در راستای ارتقا ، بهبود و...

  بیشتر بخوانید
 • 21
  مرداد

  تجهیزات روشنایی

  با توجه به سرعت و شتاب چشم گیر و روز افزون علم و فناوری های جدید،خصوصا در قرن حاضر، سیستمها و تجهیزات روشنایی نیز از این قافله عقب نماده...

  بیشتر بخوانید
 • 21
  مرداد

  سیاست ها

  یکی از سیساستهای این شرکت از زمان تاسیس این بوده است  که با به کارگیری از این فناوری ها  و همچنین با مدد و بهرمندی از نیروهای جوان ،متخصص...

  بیشتر بخوانید
 • 21
  مرداد

  اهداف

  باتوجه به افزایش قیمت حاملهای انرژی و خصوصا هزینه های مربوط به برق ، و نیز نیاز کشور به رویکرد صرفه جویی درمصرف  و رسیدن به یک الگوی صحیح...

  بیشتر بخوانید