21
مرداد

اهداف

باتوجه به افزایش قیمت حاملهای انرژی و خصوصا هزینه های مربوط به برق ، و نیز نیاز کشور به رویکرد صرفه جویی درمصرف  و رسیدن به یک الگوی صحیح ، صنایع روشنایی LED کمک قابل توجهی به این موضوع میتواند داشته باشد و همچنین تمایل آحاد  مختلف  جامعه به استفاده از وسایل کم مصرف برقی، این شرکت  را بر این داشته است تا با تولید انواع سیستمها و وسایل  روشنایی LED را با استفاده از بهترین, به روزترین و با کیفیت ترین تکنولوژی های موجود در دنیا ،نقش کوچکی در این خدمت رسانی داشته باشد.