21
مرداد

تاریخچه

شرکت روشنایی  پارسا نور افق آسیا  با پشتوانه ی علمی نیروهای متخصص خود وهمچنین  کادری مجرب در زمینه ی صنعت برق و الکترونیک ،در راستای ارتقا ، بهبود و خودکفایی کشور در زمینه ی طراحی ،  ساخت و تولید انواع سیستمها و تجهیزات روشنایی و نورپردازی LEDدر سال 1391 تاسیس گردید.